Pozvánky a podujatia
19. výročie udalosti

22.6.1997 : Odchádza s farnosti dôst.pán Jenčo.Odchádza na štúdia do Francúzka.

vložené: 20.06.2016
109. výročie udalosti

21.6.1907 : Štefan Onderčo bol v kaplnke sv.Michala v Košiciach vysvätený za kňaza biskupom Dr. Augustínom Fischer-Colbriem.

vložené: 19.06.2016
6. výročie udalosti

20.6.2010 : Duchovný otec Pavol Bugoš pri svätej omši ďakuje za 25 rokov kňazstva

vložené: 18.06.2016
16. výročie udalosti

17.6.2000 : 107 mladých kresťanov prijalo Sv. birmovania. Šalgov 19, Pekľany 33(z toho 24 rómov), Ražňany 55(z toho 20 rómov), Iní 2.

vložené: 15.06.2016
15. výročie udalosti

15.6.2001 : Rodák Juraj Jurica prijal prvý stupeň kňazstva - diakonát.

vložené: 13.06.2016
18. výročie udalosti

14.6.1998 : Mons.Fabian Anton odslúžil ďakovnú sv.omšu pri príležitosti 25 výročia kňazskej vysviacky.

vložené: 12.06.2016
16. výročie udalosti

10.6.2000 : Boli vysadené v okolí kostola okrasné stromčeky (tuje) a kvety do tvárnic okolo chodníka.

vložené: 08.06.2016
47. výročie udalosti

6.6.1969 : Výbor MS a niektorí starí hudobníci (Štefan Ceheľský, Štefan Župa za pomoci F. Rokošného zapožičali dychové nástroje z osvety Sabinov a tak založili Ražňanskú dychovku.

vložené: 04.06.2016
20. výročie udalosti

1.6.1996 : Začala sa veľká rekonštrukcia vo vnútri kostol. Omietky podlaha, elektroinštalácia, maľba. Ukončené to bolo až v 24.10.1996.

vložené: 30.05.2016
37. výročie udalosti

1.6.1979 : Pošta sa presťahovala z budovy kaštieľa do rodinného domu č. 220, ktorý OSS zakúpila za 128 000 Kčs,- od občianky Margity Tulejovej.

vložené: 29.05.2016