Pozvánky a podujatia
16. výročie udalosti

30.12.2000 : V popoludňajších hodinách bolo predstavenie vianočného divadielka ražňanských detí a mládeže s názvom Premena.

vložené: 28.12.2016
51. výročie udalosti

25.12.1965 : Uskutočnila sa divadelná hra v miestnom kine pod názvom "Magda Ďurčová" za réžie Antona Rokošného a s.Brúnerovej za účasti 1030 ľudí.

vložené: 23.12.2016
18. výročie udalosti

20.12.1998 : Príchod putovnej sochy Sedem-bolestnej Pany Márie zo Sabinova do Ražňan.

vložené: 18.12.2016
98. výročie udalosti

17.12.1918 : V priestoroch ražňanskej fary sa uskutočnilo verejno-politické zhromaždenie, ktoré zohralo dôležitú úlohu pri utváraní novovznikajúceho štátu Čechov a Slovákov.

vložené: 15.12.2016
18. výročie udalosti

9.12.1998 : Zomrel Ján Podhájsky OFMcap,ktorý sa narodil 25.8.1937 v Ražňanoch.Pochovaný je na Martinskom cintoríne v Bratislave.

vložené: 07.12.2016
13. výročie udalosti

6.12.2003 : V spolupráci s Úniou žien a Šport klubu sa uskutočnilo slávnostné rozsvietenie jedličky pri Obecnom úrade.

vložené: 04.12.2016
19. výročie udalosti

5.12.1997 : Upravené a sprístupnené priestory v suteréne fary pre mládež.Správcom fary bol dôst.pán Rákoš.

vložené: 03.12.2016
42. výročie udalosti

1.12.1974 : Začalo sa s prístavbou chodby, pokladne a skladu palív kina v celkovej sume 10 000Sk,-

vložené: 29.11.2016
42. výročie udalosti

29.11.1974 : Ražňanské ženy organizované v SZŽ pod vedením Gabriely Vaľkovej sa v rámci okresnej súťaže Krása života umiestnili na 1.mieste s folkórnym pásmom Šarišská Svadba.

vložené: 27.11.2016
6. výročie udalosti

27.11.2010 : Vo komunálnych voľbách vyhral R. Rokošný, ktorý s rozdielom 91 hlasov porazil svojho protikandidáta Ing. D. Eliáša po 8 ročnom pôsobení.

vložené: 25.11.2016