Elektronická úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Súbory na stiahnutie: príloha

Dátum vytvorenia: 11.04.2019 Dátum platnosti do: 26.04.2019

« návrat na obsah elektronickej úradnej tabule