Čo nové pripravujeme na stránkach našej obce

vložený: 30.11.2010 19:15, upravený: 30.11.2010 19:15, čítaný: 3036x

Predbežné rokovania administrátora s novozvoleným starostom R. Rokošným prinieslo väčší dôraz na zlepšenie komunikácie medzi OcÚ a občanmi prostredníctvom internetovej stránky obce, ktorá v poslednom období stagnovala a jej návštevnosť z roka na rok klesla približne o 90%.

V rámci predbežnej dohody sa dohodlo na nových prvkoch obsahovej a technickej časti stránky, ktoré prispejú transparentnému prehľadu činnosti starostu a zastupiteľstva a tak sa vyhnúť pochybnostiam zo strany občanov.

Pripravované obsahové doplnky:

  • termíny zasadnutí zastupiteľstva
  • materiály týkajúce sa programu rokovania, zápisnice, texty predložených a schválených návrhov VZN
  • údaje o dochádzke, prípravných materiálov a hlasovaní poslancov zastupiteľstva
  • kontakty na poslancov zastupiteľstva
  • majetkové priznania všetkých verejných funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z.z.
  • obrazový príp. zvukový záznam schôdzí zastupiteľstiev
  • vyhlásenia a vyhodnotenia verejných súťaží a výberových konaní
  • kalendáre kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

V rámci zlepšenia viditeľnosti obce sa obecná stránka tohto roku pokúsi o obhájenie titulu najlepšej internetovej stránky obce Slovenska - ZlatyErb 2011.

Administrátor stránok chce poďakovať súčasnému p. starostovi za spoluprácu a napriek všetkému mu zaželať všetko dobré v osobnom a profesijnom živote.

Návrhy na zlepšenie príp. odstránenie nedostatkov, nám môžte posielať cez kontaktný formulár prípadne dotazovať cez Facebook-ovú verziu stránok obce.

Čo nové pripravujeme na stránkach našej obce
Podobné články