Návrh VZN o komunálnom odpade - na pripomienkovanie

vložený: 13.04.2011 10:14, upravený: 13.04.2011 10:14, čítaný: 3499x

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.
Pripomienkovanie smerujte do komentárov pod týmto oznamom.

Kompletný návrh je v dokumente formátu PDF. Stiahnite dokument (249kB).

Návrh VZN o komunálnom odpade - na pripomienkovanie
Podobné články