Pozemné komunikácie v obci Ražňany

vložený: 08.09.2022 15:52, , čítaný: 2821x

    Predstavitelia samosprávy sa vo svojich dlhodobých plánoch usilujú rekonštruovať miestne komunikácie. Postupne opravili cestu na ulici Rybník, Ul. Štefana Onderča a ulici Pečovec. Projektové dokumentácie a povolenia sú pripravené na ulice Surdok a spojenú cestu na ulici Ku krížu, K osade a časť Novej. Práve v žiadosti na rekonštrukciu ulíc Ku krížu, K osade a časť Novej sme boli úspešní. Rozhodnutím zo dňa 27.6.2022 nám Ministerstvo vnútra SR schválilo žiadosť o poskytnutí NFP v maximálnej  výške príspevku 298 633, 67 €. Zhotoviteľom stavby bude firma EUROVIA SK s.r.o., s ktorou obec podpísala zmluvu o dielo dňa 1.8.2022. Podľa aktuálneho harmonogramu uvedeného v žiadosti o NFP začne hlavná aktivita t. j. stavebné práce v mesiaci február 2023 a ukončené v auguste 2023. Hlavným dôvodom rekonštrukcie miestnych komunikácii a výstavba chodníkov pre peších je nevyhovujúci technický stav, zle riešenie odvodnenia a pokles vozovky v miestach rozkopávok. Celková dĺžka rekonštrukcie komunikácie je 556 m a dĺžka navrhovaných chodníkov 216 m. 

Pozemné komunikácie v obci Ražňany
Fotogaléria k článku
Podobné články