Spravodajstvo a tlačové správy

Mikuláš prišiel aj do Ražnian

[01.03.2024]      6. decembra v deň sv. Mikuláša sa dočkali aj deti z našej obce a Mikuláš prišiel a doniesol darčeky. Najprv navštívil kostol, v ktorom sa s deťmi zvítal a odovzdal im balíčky. Potom sa spoločne presunuli k obecnému úradu, aby mohli rozsvietiť vianočný stromček. Postupne v programe vystúpili deti z MŠ, folklórny súbor HOĽANGA a ŇARŠANKA, ktorí nám zaspievali koledy. ...


Pozemné komunikácie v obci Ražňany

[29.02.2024]     Obec Ražňany sa zapojila do výzvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pod názvom projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Ražňany z operačného programu ľudské zdroje. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali sumu 314 351, 23 €. Poskytovateľ nám poskytol finančné prostriedky 95 % z uvedenej sumy. Vo verejnom obstarávaní ...


Sýpka je už vo vlastníctve obce

[16.02.2024]    Objekt historickej Sýpky sa nachádza v centre obce na exponovanom mieste pri hlavnej ceste. Je zapísaná v zozname technických pamiatok Slovenska a v súčasnosti bola využívaná na skladovanie obilia. Pozostáva z dvojpodlažného hlavného objektu s valbovou strechou, ktorého všetky štyri fasády sú plasticky členené a dvoch prístavieb na bočných stranách s pultovými strechami. Vlastníci tohto objektu boli rodina ...


Seniori v Bardejove

[15.02.2024]      Aj tento rok sa naši seniori rozhodli prežiť jeden krásny deň spoločne a po zvážení možností sa rozhodli navštíviť Mesto Bardejov a Bardejovské kúpele. Dôvodov bolo viacero. Mesto Bardejov je prirodzeným strediskom cestovného ruchu. Mestská pamiatková rezervácia spolu s komplexom stavieb bola v roku 2020 zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva ...


27. ročník memoriálu p. Cicmana

[27.10.2023]    V nedeľu 5. augusta 2023 domáci dobrovoľný hasičský zbor usporiadal už 27. ročník memoriálu p. Cicmana. Akcia sa konala v priestoroch tréningového centra hasičov známe tiež pod názvom bývalé poľnohospodárske družstvo. Porota zložená zo skúsených funkcionárov a dlhoročných členov obcí a miest rozdelila účastníkov do troch kategórií a to: kategória ženy, muži a muži nad ...