Spravodajstvo a tlačové správy

Street workout zostava

[04.09.2023]     Obec Ražňany sa zapojila do výzvy predsedu PSK o poskytnutie dotácie v programe Šport na vybudovanie Workoutového ihriska, v ktorej bola aj úspešná. Bola jej schválené dotácia vo výške 3.000,- € s podmienkou spolufinancovania vo výške 20 %. Z prieskumu trhu najlepšiu cenovú ponuku zaslala spoločnosť Veríme v zábavu, obec vystavila objednávku na dodanie a montáž certifovaného ...


Čerešňobranie 2023

[22.07.2023] Údaje z meteorologického ústavu predpovedali na deň čerešňobrania zamračenú oblohu, dážd a chladno. Boli sme veľmi radi, že obloha bola síce pod mrakom, no dážď nás obišiel. Pri organizovaní kultúrnych podujatí konaných v exteriéri je veľmi dôležité aj počasie, a to nám vyšlo. Plný park ľudí bol toho dôkazom. Samozrejme aj propagácia akcie je ...


MDD, Ňaršanski kotlik

[17.07.2023] Aj tento rok sme využili krásne zákutia miestneho parku na organizovanie MDD . Vysoké listnaté stromy poslúžili ako tienidlo pred slnečnými lúčmi, čo hlavne vyhovovali menším deťom. Hlavné herné stanovište pre deti do 6 rokov bolo na asfaltovom ihrisku v parku a staršie deti mali športové súťaže pripravené v cirkevnej základnej škole. ...


Stavanie mája

[09.06.2023]      Svätodušné sviatky, ktoré sa slávia na 50. deň po Veľkej noci oslavujú Zoslanie Ducha svätého apoštolom. Tieto sviatky vrcholiacej jari tiež poznáme pod názvom Turíce, Letnice alebo Rusadle. S Turícami sa viaže aj veľa pekných ľudových zvykov. Na vidieku sa stavajú máje s farebnými stužkami a šatkami ozdobených briez alebo ihličnanov. ...


Deň matiek

[07.06.2023]     Druhá májová nedeľa aj tento rok patrila našim mamkám, ktoré sa zišli v spoločenskom pavilóne v nedeľné popoludnie a potešili sa z pripraveného programu detí z MŠ, CZŠ, detského folklórneho súboru HOĽANGA a folklórneho súboru ŇARŠANKA. Nechýbalo hovorené slovo, spev a tanec. Pripravené bolo aj malé občerstvenie aj s darčekom. Sme radi, že aj týmto kultúrnym programom sme ...