Spravodajstvo a tlačové správy

Výzvy Prešovského samosprávneho kraja

[26.10.2022]    Obec Ražňany sa každoročne zapája do vyhlásených výziev PSK. Tento krát to bola výzva poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení, Program: Šport, Podprogram: 1.1 – ŠPORT – kapitálové (investičné) výdavky. Obec si dala vypracovať ...


Osobné motorové vozidlo pre Denný stacionár

[25.10.2022]     Budova na bývalom poľnohospodárskom družstve, ktorá v čase fungovania PD slúžila na administratívne účely sa postupne rekonštruuje a po odovzdaní zhotoviteľom stavby, ktorým je firma EURO-BAU s.r.o. bude slúžiť pre našich seniorov. Už názov projektu Denný stacionár v obci Ražňany predurčuje využitie priestorov na dennej báze a v priebehu pracovného týždňa by ho ...


Mesiac október - Úcta k starším

[25.10.2022]     Premenlivé počasie, lístie na chodníku v parku alebo dym z komínov nás informujú, že sa blíži jesenné počasie a práve jeseň sa spája s našimi babkami, dedkami, ktorí si toho v živote prežili veľmi veľa. Úctu im prejavujeme počas celého roka, no práve október je ten správny mesiac pozvať na posedenie pri kávičke našich ...


Pozemné komunikácie v obci Ražňany

[08.09.2022]     Predstavitelia samosprávy sa vo svojich dlhodobých plánoch usilujú rekonštruovať miestne komunikácie. Postupne opravili cestu na ulici Rybník, Ul. Štefana Onderča a ulici Pečovec. Projektové dokumentácie a povolenia sú pripravené na ulice Surdok a spojenú cestu na ulici Ku krížu, K osade a časť Novej. Práve v žiadosti na rekonštrukciu ulíc Ku krížu, K osade a časť ...


Ňaršanka v Daleticiach

[08.09.2022]

    Pozvanie starostu obce Daletice prijal folklórny súbor Ňaršanka a v nedeľné popoludnie sa zúčastnil slávnostnej udalosti obce, v ktorej duchovný otec posvätil erb a vlajku obce. Ňaršanka svojim spevom a tancom vytvorili výbornú atmosféru pre občanov spomínanej obce. Sme radi, že našu obec Ražňany folklórny súbor zviditeľňuje a reprezentuje aj v širokom okolí.