Mikuláš v obci Ražňany Denný stacionár v obci Ražňany
Priamy prenos sv.omše sa začne zobrazovať vždy 45 min. pred začiatkom.

Najnovšie info na web stránkach

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small>  <small>pridaný oznam</small> : Výberové konanie na 4 pracovné miesta - MOaPS

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Výberové konanie na 4 pracovné miesta - MOaPS

PDF

Nový oznam: NÁVRH VZN 2/2023 o dani z nehnuteľností na území obce

PDF

Nový oznam: NÁVRH VZN 1/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

PDF

Nový oznam: Finančný rozpočet 2023 a návrh finančného rozpočtu na roky 2024, 2025, 2026

PDF

Nový oznam: Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

PDF

Nový oznam: Oznam o výberovom konaní - odborný manažér KC obec Ražňany

Informácie o výberovom konaní nájdete v prílohe oznamu.

Nová pozvánka od OCÚ Ražňany: Pozvánka na OcZ dňa 29.11.2023

<small>Bola pridaná  :</small> Zápisnica OcZ_21.11.2023

Bola pridaná : Zápisnica OcZ_21.11.2023

<small>Bola pridaná  :</small> Zápisnica OcZ_15.11.2023

Bola pridaná : Zápisnica OcZ_15.11.2023

Nový oznam: Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam  ...
PDF

Nový oznam: Oznam o výberovom konaní - odborný manažér KC

PDF

Nový oznam: Pozvánka na OcZ dňa 15.11.2023

Nový oznam: Katarínska zábava

Obec Ražňany Vás pozýva na Katarínsku zábavu dňa 25.11.2023 o 19.00 hod. do spoločenského pavilónu. ...
<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small>  <small>pridaný oznam</small> : Upovedomenie o podaní odvolania (Verejná vyhláška)

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Upovedomenie o podaní odvolania (Verejná vyhláška)

PDF

Nový oznam: Oznámenie o prerokovaní územného plánu obce Ražňany - Zmeny a doplnky č. 9/2023 územného plánu obce

PDF

Nový oznam: Oznam o výberovom konaní - hospodárenie v lesných porastoch

Pozemkové spoločenstvo Ražňany vypisuje výberové konanie na hospodárenie v lesných porastoch v pôsobnosti Pozemkového spoločenstva ...
<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small>  <small>pridaný oznam</small> : Oznámenie o začatí konania

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznámenie o začatí konania

Nový článok v spravodajstve: 27. ročník memoriálu p. Cicmana

   V nedeľu 5. augusta 2023 domáci dobrovoľný hasičský zbor usporiadal už 27. ročník memoriálu p. ... čítaj ďalej
Stop byrokracii

Mobilná aplikácia obce Ražňany Teraz na Google Play

Download on the App Store

Sv. omše
Po 27.11. 1800 (RA)
Ut 28.11. 0800 (RA)
St 29.11. 1800 (RA)
Št 30.11. 0800 (RA)
Pi 01.12. 1800 (RA)
So 02.12. 1800 (RA)
Ne 03.12. 0730 (RA)
Zbierka na kostolné a farské potreby:
R.k.farnosť sv.Demetra Ražňany
IBAN: SK09 0200 0000 0025 1688 5654
zber triedeného odpadu 2023

- v deň zberu odpadu vyložiť nádobu alebo vrece do 06:00 hod.

Kalendár zberu triedeného odpadu na rok 2021
SMS / e-mail odber noviniek
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy z obce SMS alebo e-mailovou správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo alebo e-mail a potvrďte kódom.

loader