Predstavujeme Vám kandidáta na starostu: Radovan Rokošný

vložený: 22.11.2006 20:13, upravený: 22.11.2006 20:13, čítaný: 5993x

Vážení občania,

Dovoľte, aby som sa Vám predstavil: Mám 34 rokov, som ženatý, 2 deti. Pracujem vo firme Marius Pedersen ako strojník 10 rokov. Medzi moje záľuby patrí rodina a šport.

Rád by som Vás oboznámil s mojím dôvodmi a prednosťami kandidovania, ako aj predstavami o budúcich plánoch rozvoja Ražnian. Bol som štyri roky poslancom Obecného úradu a z tejto pozície som zistil, čo našej obci chýba, kde sú medzery a nedostatky, a aké možnosti neboli vyčerpané.

Hlavnými dôvodmi kandidovať za starostu je zlepšiť situáciu v obci, pomôcť k jej napredovaniu, zlepšiť medziľudské vzťahy a vniesť kultúrny život do obce. Toto všetko chcem dosiahnuť svojou komunikatívnou a nekonfliktnou povahou. Aj môj vek predurčuje riešiť problémy a zložité situácie efektívne. Nezanedbateľnou prednosťou je aj vstup do tohto sektoru s čistým štítom a bez bočných vplyvov.

Do volieb vstupujem ako nezávislý kandidát, pretože predtým som chcel osobne osloviť Vás občania, spoznať Vaše názory, Vaše problémy a utvrdiť sa v názore, že moje rozhodnutie kandidovať za starostu je správne. Aj keď z časových dôvodov nebolo možné byť u Vás všetkých, verím, že sa stotožnite s mojimi nasledujúcimi predstavami a plánmi rozvoja našej obce:

  1. VODOVOD – KANALIZÁCIA – toto bude prvoradá úloha obce a starostu. Aj keď táto stavba prešla pod investora Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice, chcem dbať , aby obecný úrad obce bol maximálne ústretový pri riešení vzniknutých problémoch, kde predpokladám aj Vašu ústretovosť. Nie len plánovať, ale aj spustiť realizáciu tohto projektu. Pokiaľ to nepôjde od plánovaného dodávateľa, hľadať novú možnosť financovania z EÚ.
  2. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – z môjho doterajšieho krátkeho pôsobenia vidím veľké rezervy v riešení tohto problému. Ale poďme postupne. V našom katastri sa nachádza skládka komunálneho odpadu. Nie každá obec má túto výhodu. To predurčuje k tomu, aby Ražňany boli bez akýchkoľvek čiernych skládok. Viem, že finančne prijateľnejšie bude pristavenie kontajnerov počas celého roka na tieto miesta /Ihrisko, Pečovec, Rybník, Osada/, ako prenajímanie ťažkých mechanizmov na odstránenie týchto skládok a nehovoriac o urgenciách zo životného prostredia, ako aj Vás občanov. Zaviesť úspešnú komunikáciu medzi obcou a skládkou.
  3. RIEŠENIE BYTOVEJ PROBLEMATIKY – určite si aj vy „starší“ uvedomujete a bohužiaľ trend je taký, že mladé rodiny sa chcú osamostatniť. Prečo by nám deti mali odchádzať z obce, aj ak my im môžeme poskytnúť domov. Stále sa len rozpráva o územnom pláne obce minimálne 6 rokov a pritom bol už aj spracovaný, len je potrebné ho aktualizovať. Ale doteraz nebol zrealizovaný. Takže dokončiť jeho realizáciu a poskytnúť nové stavebné pozemky. Napomôcť rodinám v začiatočnej fáze stavebnej problematiky. Ide o pozemky, ktoré sa nachádzajú v zrkadlovom obraze /smerom k Uz. Šalgovu, Rybník smerom k letisku, nová ulica smerom k Ostrovanom a od Pečovca k bývalému družstvu./ Niektoré novostavby na týchto miestach sa už začali stavať.
  4. SKRÁŠĽOVANIE OBCE – v prvom rade chcem riešiť problémy a ťažkosti Vás občanov. Z osobného poznania viem, že často krát stačí veľmi malo, aby sa veci dali vyriešiť bez veľkej finančnej náročnosti, ktorá sa doposiaľ zdôvodňovala. Postupne riešiť jednotlivé ulice po ukončení vodovodu a kanalizácie. Opravu chodníkov a komunikácii. Za tým účelom zlepšiť spoluprácu so Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja.
  5. ŠKOLSTVO – už v detskom veku sa začína formovať charakter človeka. Preto je potrebné zvýšiť dôraz pre financovanie a akúkoľvek pomoc pre tieto zariadenia a vytvárať čo najlepšie podmienky pre výchovnú činnosť mladej generácie.
  6. CIRKEVNÉ ZÁLEŽITOSTI – sme kresťanská obec, preto nám pripadá sa starať a udržiavať kostol a faru v poriadku aj naďalej. Máme veľký cintorín a z rozprávania ľudí by sme si už konečne zaslúžili mať na ňom pekný dom smútku. Takže mojou úlohou bude v prípade zvolenia v prvom roku spracovať projektovú dokumentáciu. Zabezpečiť legislatívne náležitosti územného stavebného rozhodnutia a stavebného povolenia. Následne sa pustiť do realizácie stavby. Vhodné by bolo vyhotoviť „poriadok“ cintorína. Jeho údržba je samozrejmosťou.
  7. KULTÚRA OBCE – z môjho pohľadu na danú problematiku a pri počte približne 1400 obyvateľov je tu veľmi málo kultúrnych podujatí. Nestačí aby sme tu mali jeden futbalový turnaj a jednu požiarnickú súťaž. Chce to niečo viac. Zapojiť všetky vekové generácie. Ale poďme postupne. Veľa našich žiakov chodí na hudobnú školu. Určite by bolo dobré ich požiadať o spoločné vystúpenie. Ďalej tu máme úspešných karatistov, tanečníkov, spevákov. Ženy a dievčatá by rady uvítali cvičenie, či už aerobik kalanetiku a pod. Počas roka pozvať hostí ako tanečné súbory, hudobné skupiny alebo aj zabávačov z okolitých obcí. Taktiež by bolo prospešné obnoviť tradíciu „Ražňanské čerešňobranie“ spojené s kultúrnym programom ako aj stretnutie s rodákmi obce. Obec by sa trošku prebudila a hlavne častejšie by sme boli spolu. Veľmi dobre rozvinutý a s dobrou tradíciou je u nás futbal a požiarnici. Aj v týchto oblastiach by som rád napomohol. Veľkým problémom je ich doprava, údržba areálov a pod. Nechcem zabudnúť ani na mládež a ich zábavu.
  8. MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY – už na začiatku som toto spojenie slov použil a zámerne. Určite všetci mi dáte za pravdu , že v dnešnom uponáhľanom svete je málo času sa zísť, v pokoji porozprávať a pomôcť si. Zvlášť u nás v obci, kde si sused susedovi závidí, nepraje. Aspoň z časti chcem tieto veci napraviť a to tak, že budem s ľuďmi komunikovať a nebudem robiť rozdiely.

Verím, že myšlienky, ktoré som napísal Vás oslovili a zároveň viem, že nebude ľahké ich zrealizovať, ale s Vašimi názormi, pripomienkami, radami a pomocou to spolu dokážeme. Toto všetko je pre mňa veľká výzva, a na druhej strane si uvedomujem aj vážnosť tejto situácie.

Milí spoluobčania, prosím Vás o účasť na voľbách 2. DECEMBRA /sobota/, preto, aby starosta, ktorého si vyberiete mal Vašu početnú podporu a tiež, aby vedel, že Vám na našej obci záleží , s týmto vedomím sa mu bude lepšie pracovať.

Na záver si Vás dovoľujem pozvať na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 24.11.2006 (piatok) o 19.00 hod. v kinosále v Ražňanoch.
Predstavujeme Vám kandidáta na starostu: Radovan Rokošný
Podobné články