Výsledky volieb v obci Ražňany do obecného zastupiteľstva a starostu obce

vložený: 16.11.2014 03:49, upravený: 16.11.2014 03:49, čítaný: 4822x

Počet osôb zapísaných v zozanme voličov: 1146 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 741 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 724 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 735

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlicých kandidátov pre voľbu starostu obce Ražňany:

1. Radovan Rokošný - 596 hlasov

2. Ing. Dušan Eliaš - 101 hlasov

3. Mgr. Lukáš Janiga - 38 hlasov

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov:

1. Mgr. Kamil Golodžej - 310 hlasov

2. Ing. Vladimír Stračiak - 282 hlasov

3. Martin Kolarčík - 271 hlasov

4. Slavomír Balčák - 253 hlasov

5. Valéria Pavúková - 228 hlasov

6. Ing. Jozef Horňák - 225 hlasov

7. Igor Repaský - 217 hlasov

8. Ing. Peter Poloha - 212 hlasov

9. Ing. Karol Balčák - 210 hlasov

Náhradníci:

1. Martin Zboray - 209 hlasov

2. Mgr. Richard Kišeľa - 196 hlasov

3. Mgr. Lukáš Janiga - 188 hlasov

4. Jozef Mašľár - 185 hlasov

5. MUDr. Jana Eliašová - 177 hlasov

6. Ing. Jaroslav Futej - 172 hlasov

7. Bc. Marián Kvašňák - 168 hlasov

8. Vladimír Soľár - 168 hlasov

9. Ing. Roman Loučka - 167 hlasov

10. Peter Novotný - 163 hlasov

11. Mária Gaľová - 139 hlasov

12. Ing. Pavol Eliaš - 135 hlasov

13. Ján Kožuško - 131 hlasov

14. Zuzana Gubčíková - 95 hlasov

15. Zuzana Bulejová - 79 hlasov

16. Pavel Perecár - 73 hlasov

Výsledky volieb v obci Ražňany do obecného zastupiteľstva a starostu obce
Podobné články