Revitalizácia zóny obce

vložený: 31.03.2022 14:48, upravený: 01.04.2022 13:13, čítaný: 1078x

    Obec Ražňany už dlhodobo uvažuje o možnosti využitia verejného priestranstva v smere na Uzovský Šalgov známe z minulých rokov ako časť vedľa „Antalovca“. V súčasnej dobe sa tento priestor v lete udržuje kosením. Návrhov na využitie bolo viac, medzi ne patrilo vybudovanie športového areálu, mal tam vyrásť sad „Ňaršanských čerešní“, predajňa potravín alebo požiarna zbrojnica. Posledný rok sa uvažovalo o výsadbe stromov cez projekt „Zelené obce Slovenska“, v ktorom by sme boli úspešní no dreviny, ktoré sme mohli vysadiť boli skôr vhodné do lesoparku z dôvodu veľkých rozmerov. Uvedomujeme si, že zvlášť v dnešnej dobe nie je zelene dostatok, a preto sme sa po odbornej konzultácií rozhodli revitalizovať verejné priestranstvo a zriadiť oddychovú zónu s cieľom vytvorenia optimálnych podmienok obyvateľov obce pre oddych a relax. Autorom projektu je Ing. Jozef Bogľarský, PhD. V rámci terénnych úprav je potrebné vytvoriť dostatočne spevnenú plochu pre peších, tiež je potrebné celú plochu odburiniť, nivelizovať nerovnosti návozom kvalitnej zeminy a realizovať výsev trávneho semena. Je potrebné osadiť v stredovej časti parku fontánu z kameňa okolo ktorej bude založený a vysadený kruhový záhon, nainštalované štýlové záhradné lampy, drevené lavičky a odpadkové koše. Pre voľnočasové aktivity detí je zámerom umiestniť v parku certifikované hracie prvky. Významnou aktivitou bude aj vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry formou realizácie výsadby kruhového kvetinového záhonu okolo fontány a alejovej výsadby. Ako proti prachová a protihluková bariéra zo strany hlavnej cesty bude realizovaná výsadba živého plotu s kríkom drač. V súčasnej dobe prebieha povoľovací proces na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a následne pri vypracovaní PD obec požiada o vydanie stavebného povolenia. Financovanie na tento projekt by malI byť viac zdrojové, a to z vlastných zdrojov a zdrojov z výzvy poslancov PSK. Aj takými projektami chceme skrášliť našu obec, snáď sa to podarí.


Revitalizácia zóny obce

Prílohy na stiahnutie

Podobné články