Verejné zhromaždenie obyvateľov obce Ražňany

vložený: 09.01.2018 10:53, upravený: 11.01.2018 11:49, čítaný: 2179x

    Dňa 8.12.2017 sa konalo verejné zhromaždenie obyvateľov obce Ražňany. Zhromaždenia sa zúčastnilo      14 občanov, ktorí v podnetoch a pripomienkach upozornili starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva na nízku napojenosť na verejnú kanalizáciu, voľný pohyb psov po obci, vyvážanie biologického odpadu do lesa, na poškodenú cestu smerom do Uz. Šalgova v katastri obce, na vybudovanie autobusovej zastávky v strede obce, na aktívnejšiu súčinnosť pri rekonštrukcii parku – miestnej kultúrnej pamiatky a odkúpenie Sýpky, ktorá sa nachádza v strede obce.

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva informovali obyvateľov obce zúčastnených  na zhromaždení o stave a činnosti miestnej samosprávy v roku 2017 a predstavili najbližšie zámery a ciele na rok 2018.

Verejné zhromaždenie obyvateľov obce Ražňany
Podobné články