Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

vložený: 29.11.2022 10:20, upravený: 29.11.2022 10:24, čítaný: 836x

    Na slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva boli pozvaní poslanci, ktorí uspeli vo voľbách, ale aj poslanci, ktorým končil poslanecký mandát. Zastupiteľstva sa zúčastnila aj predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Diana Kolarčíková ako aj hlavná kontrolórka, ekonómka a zapisovateľka zasadnutia. Prvý krát sa voľby v našej obci z dôvodu zvýšeného počtu voličov konali v dvoch okrskoch, a to v komunitnom centre a v spoločenskom pavilóne. Miestna volebná komisia, ktorá mala na starosti kontrolu volieb sa nachádzala v priestoroch obecného úradu. Starosta obce v úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a hostí v spoločenskom pavilóne. Po otvorení predsedníčka miestnej volebnej komisie oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022. Konštatovala, že z počtu voličov zapísaných v zozname 1246 sa volieb zúčastnilo na hlasovaní 769. Účasť vo voľbách bola 61, 7 %. Za starostu obce bol zvolený Radovan Rokošný s počtom hlasov 611. Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení Slavomír Kožár, Ing. MBA, Marta Kožárová, Katarína Heredošová, Mgr. Dis. art, Roman Loučka, Ing., Juraj Tuleja Mgr., Nikola Slaninková, Mária Smetanková, Viliam Kišeľa a Imrich Hornák, Bc. Nasledoval príhovor novozvoleného starostu, ktorý sa poďakoval za podporu a nezvoleným poslancom za ich prínos v rozvoji obce. Zvoleným poslancom poprial veľa správnych rozhodnutí a chuť pracovať. Po prestávke si novozvolení poslanci na návrh starostu odhlasovali poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Stala sa ním poslankyňa Katarína Heredošová, Mgr. Dis. Starosta obce poveril za zástupcu starostu obce Slavomíra Kožára, Ing., MBA, zriadili sa tri komisie a určil sa plat starostu.   Želáme novému starostovi a poslancom, aby náročné obdobie ktoré ich čaká zvládli k spokojnosti občanov. Rozhodovali sa správne a mysleli na to, že občania im dali hlas z dôvodu presvedčenia o ich pracovným a morálnych kvalitách.


Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Fotogaléria k článku
Podobné články