Aktuality a oznamy
Zimné klzisko v Ražňanoch

Zimné klzisko bolo sprevádzkované a je dostupné bezplatne pre širokú verejnosť v miestnom parku pri Obecnom úrade. Vstup na klzisko je na vlastnú zodpovednosť. Všetci ste pozvaní. Starosta.

vložené: 29.12.2010
Uvítanie Nového roku pri OcÚ

Starosta obce Vás pozýva na uvítanie Nového roka 2011, ktorý sa uskutoční dňa  31.12.2010  o 00:00 hod. pred Obecným úradom. Srdečne Vás pozývame !

vložené: 29.12.2010
Pozvánka: Deň otvorených dverí v CZŠ

Srdečne Vás pozývame v Deň otvorených dverí do priestorov našej školy, a to v piatok 3. decembra 2010 od 9.30 do 13.30 h. Pripravené sú aktivity pre deti, informácie pre rodičov, prezentácie a rozprávková atmosféra, ktorá vás poľahky vtiahne do svojho deja:) Tešíme sa na vás.

vložené: 02.12.2010
Panoramatická predloha obce

Predloha k panoramatickej snímke obce. Fotené zo vzdialenosti cca 3.5km (miesto neďaleko chrámu vzdialeného asi 300m od osady Telek. Odkaz na kliknutie: otvorí obrázok v novom okne. V prípade dobrého počasia sa zrealizuje plnohodnotná farebná panoráma ktorá pokryje 80% zastavanej plochy.

vložené: 01.12.2010
Hľadáme ľudí na spravodajský servis

Administrátor internetových stránok hľadá záujemcov na spravodajský servis z rôznych organizácií a záujmových skupín v obci. Nejde o nič zložité, písanie postrehov, noviniek, upútaviek s ilustračnou fotodokumentáciou. Z futbalového klubu sa nám už prihlásil dobrovoľník, ostáva DHZ, Cirkevná základná škola, Materská škola, Farský úrad, Klub dôchodcov ... Písať a fotiť by sa dalo aj o živote a fungovaní našich občanov v zahraničí, ak máte záujem ako jednotlivec, alebo ste nejaké skupinky poblízko seba, kľudne sa ozvite. Pripravíme Vám kompletné nástroje na jednoduchú obsluhu spracovania Vašich myšlienok do našej rozrastajúcej sa internetovej stránky. V prípade potreby vieme zabezpečiť technické vybavenie a  pokryť dodatočné výdavky. Info mailom, alebo telefonicky 0903160050

vložené: 01.12.2010
3. stretnutie zo série Manželských večerov

3. stretnutie zo série Manželských večerov je za nami.

Dnešná téma bola: Riešenie konfliktov. Aké charakterové vlastnosti každého človeka vplývajú na riešenie resp. vyvolanie manželskej hádky, ako ju riešiť tak aby sa rovnaký problém už medzi partnermi nevyskytoval, to sme si rozobrali vo vzájomnej diskusii, cvičeniach a prezentačnom DVD...

Manželom Solárovým ďakujeme za vedenie kurzu a trpezlivosti do ďalších lekcií a Kamilovi Golodžejovi veľmi pekne ďakujeme za chutnú večeru a zákusok ;-)

vložené: 18.11.2010
Manželské večery

Nájsť si čas na manželstvo. To je úvodná myšlienka prvého z ôsmich stretnutí manželských párov, ktoré sa včera podvečer začalo konať v priestoroch MS. Príjemné prostredie a program, prekvapil, a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

vložené: 05.11.2010
OZNÁMENIE - voľby do orgánov samosprávy obcí

Obecný zastupiteľstvo v Ražňanoch podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Uznesením č. 32/2010 zo dňa 21.9.2010 určilo, že Obecné zatupiteľstvo v Ražňanoch bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

vložené: 24.09.2010
Verejná súťaž na stavebné zákazky

OZNAM

 

Obec Ražňany vyhlasuje verejnú súťaž na stavebné zákazky s nízkou hodnotou na tieto stavebné práce:

 

 1. Oporný múr rodinného domu.

 2. Zateplenie a fasáda budov MŠ Ražňany.

 3. Rekonštrukcia chodníkov v areáli MŠ Ražňany.

 

 

Podklady na predkladanie ponúk si možno vyzdvihnúť na OcÚ v Ražňanoch, v termíne do 15.6.2010.

 

V Ražňanoch 1.6.2010

 

 

Ing. Eliaš Dušan

starosta obce

vložené: 01.06.2010
Zápis detí do MŠ na šk. rok 2010/2011

OZNAM

Riaditeľka MŠ v Ražňanoch oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2010/2011 sa uskutoční od 21.2. 2010 do 12.3. 2010. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v budove školy v čase od 8,00 hod. do 16,30 hod.

Predprimárne vzdelávanie uskutočňujeme podľa školského vzdelávacieho programu „Zázračný strom prekvapení“, ktorý je zameraný na enviromentálnu výchovu.

Prednostne sa prijímajú:

 • Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
 • Deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • Deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Aktivity školy:

 • Šarkaniáda
 • Kultúrne programy: Moji starkí, Vianočné zvony, Deň matiek, MDD, Rozlúčka s predškolákmi - noc v materskej škole
 • Karneval
 • Školské kolo v speve slovenských a šarišských piesní „Sláviček“ a v prednese poézie a prózy „Čin -Čin“
 • Výstava veľkonočných kraslíc
 • Spolupráca s CZŠ v Ražňanoch, Mestskou knižnicou v Sabinove, ZUŠ

Deťom našej materskej školy umožňujeme navštevovať tieto krúžky:

 • Angličtina hrou
 • Tanečný krúžok „Slnečnička“
 • Na potulkách svetom s počítačovou myškou

vložené: 17.02.2010