Spravodajstvo a tlačové správy

Program sv.omší od 9.1. do 15.1.2023

[09.01.2023]

PO.    9.1.          18,00 H.

uT.      10.1.          8,00 H.

sT.      11.1.           18,00 H.

šT.      12.1            8,00 H.

pI.      13.1            18,00 H.

sO.      14.1           18,00 H.

nE.      15.1            10,30 H.


Program sv.omší: 29.12.22 - 1.1.2023

[27.12.2022]

Po.     26.12.          9,00 h.

U.      27.12.          18,00 h.

St.     28.12.          18,00 h-

Št.     29.12.          9,00 h.

Pi.     30.12.          18,00 h.

So.     31.12.          16,00 h.

Ne.     1.1.2023       10,30 h.


Poslanecký Mikulášsky punč

[08.12.2022]      V nedeľné popoludnie sa deti z našej obce stretli v miestom kostole s Mikulášom, ktorého sprevádzali anjel s čertom, ktorý bol priviazaný na reťazi. Po úvodnom slove duchovného otca si deti prevzali Mikulášske balíčky a spolu prišli pred obecný úrad, kde sa na prosbu detí a pokyn Mikuláša rozsvietil vianočný stromček. Pripravený bol kultúrny program, ...


Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

[29.11.2022]     Na slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva boli pozvaní poslanci, ktorí uspeli vo voľbách, ale aj poslanci, ktorým končil poslanecký mandát. Zastupiteľstva sa zúčastnila aj predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Diana Kolarčíková ako aj hlavná kontrolórka, ekonómka a zapisovateľka zasadnutia. Prvý krát sa voľby v našej obci z dôvodu zvýšeného počtu voličov konali v dvoch ...


Výzvy Prešovského samosprávneho kraja

[26.10.2022]    Obec Ražňany sa každoročne zapája do vyhlásených výziev PSK. Tento krát to bola výzva poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení, Program: Šport, Podprogram: 1.1 – ŠPORT – kapitálové (investičné) výdavky. Obec si dala vypracovať ...