Spravodajstvo a tlačové správy

Téma: Materská škola

Nové oplotenie v MŠ

[02.08.2022]      Na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie a uvoľnilo finančnú čiastku vo výške 8.300,- € na kapitálovú investíciu do výmeny časti oplotenia v materskej škole. Oplotenie už ohrozovalo bezpečnosť susedných nehnuteľností a detí pohybujúcich sa v areáli MŠ. Chýbajúce plechové výplne umožňovali neobmedzený vstup do areálu a 30 rokov staré ...


Nový pavilón materskej školy už otvorený - MOTÝLIKY

[29.04.2021] Novostavba pavilónu MŠ sa nachádza v existujúcom areáli MŠ situovanom na okraji zastavanej časti obce Ražňany na parc. č. 4/2. Nový pavilón je prízemný, bez podlažia, je tam vybudovaná jedna nová trieda s celkovou kapacitou 20 detí.  Napojený je na inžinierske siete, ktoré sú v blízkosti riešeného územia. Do nového pavilónu škôlky sa ...


Fašiangová zábava

[02.03.2012] Fašiangová zábava sa konala dňa 18.2.2012


Púť do Svätej Zeme

[15.03.2011] Púť do Svätej Zeme v dňoch 26.2. - 5.3. 2011 Počas putovania po Svätej Zemi v dňoch 26.2 – 5.3. 2011 sme my veriaci z Ražnianskej farnosti spoznali jej neuveriteľnú rozmanitosť - kontrasty prírody, národov a náboženstiev. Navštívili sme miesta biblickej zeme významné pre nás, kresťanov, ktoré sú spojené so životom Ježiša ...


„Bude zima, bude mráz“

[28.01.2011] Rozvíjať u detí kladný cit.vzťah k prírode a jej obyvateľom ,zapojiť oteckov do zhotovenia kŕmidla pre vtáčiky.

S pomocou oteckov deti zhotovili kŕmidla a búdky pre vtáčiky, ktoré potom spoločne s pani učiteľkami umiestnili na našom školskom dvore.