Sýpka je už vo vlastníctve obce

vložený: 16.02.2024 13:26, , čítaný: 548x

   Objekt historickej Sýpky sa nachádza v centre obce na exponovanom mieste pri hlavnej ceste. Je zapísaná v zozname technických pamiatok Slovenska a v súčasnosti bola využívaná na skladovanie obilia. Pozostáva z dvojpodlažného hlavného objektu s valbovou strechou, ktorého všetky štyri fasády sú plasticky členené a dvoch prístavieb na bočných stranách s pultovými strechami. Vlastníci tohto objektu boli rodina Galovičových, ktorá sa zaoberá poľnohospodárstvom a aj na tieto účely Sýpku využívala. Obec a jej zákonodarci dlhodobo uvažovali o kúpe tejto nehnuteľnosti s cieľom transformácie starej Sýpky na multifunkčný obecný priestor. Podarilo sa to až v roku 2023 rozhodnutím o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech Obce Ražňany v podiele 1/1 t. j. do výlučného vlastníctva. Základ úspechu a hlavné rozhodnutie urobili poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí Uznesením č. 57/2023 na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Ražňany zo dňa 8.8.2023 prerokovali a schválili nadobudnutie nehnuteľnosti jednohlasne. Správne sa rozhodnúť im napomohol aj spätný anonymný dotazník s otázkou: „Mala by byť vlastníkom Sýpky obec?“, rozdaný do každej domácnosti v mesiaci apríl. V drvivej väčšine na túto otázku odpovedali občania áno. Rokovania neboli jednoduché, samozrejme zainteresované strany hľadali možnosti a argumenty ako cenu na strane obce znížiť a na strane predajcu zvýšiť. Uskutočnili sa tri pracovné stretnutia a nakoniec sa cena za kúpu ustálila na výške 190 000,00 €. Kúpna zmluva bola podpísaná a dohodnutá kúpna cena za predmet bola uhradená do štrnástich dní. Ako sme v úvode uviedli návrh definuje funkčné využitie historickej budovy, kde bude vybudovaný veľký multifunkčný priestor s dostatočnou kapacitou na usporiadanie stretnutí s občanmi, koncertov, divadelných predstavení, tanečných večierkov a ďalších podujatí. V rámci objektu sú navrhnuté výstavné priestory pre prezentáciu umeleckých diel a histórie obce. Pre dosiahnutie stanoveného cieľa využitia Sýpky je nevyhnutná komplexná rekonštrukcia tohto historického objektu. Navrhnuté sú priestory pre zabezpečenie keteringu, navrhnutá je galéria v strope umožňujúca prepojenie medzi prvým a druhým podlažím a hlavný multifunkčný priestor. Okolie budovy bude dôkladne upravené tak, aby spĺňalo požiadavky a potreby návštevníkov a zároveň ladilo so zeleňou v okolí. V súčasnosti sme v záverečnej fáze projektovej dokumentácie, ktorá je potrebná k žiadosti o stavebné povolenie.

   Uvedomujeme si, že premena objektu bude finančne náročná a z časového hľadiska dlhodobá, no prvé základné kroky sme už urobili. Vlastníctvo a stavebné povolenie sú základné dokumenty umožňujúce sa zapájať do budúcich vyhlásených výziev.

Sýpka je už vo vlastníctve obce
Fotogaléria k článku
Podobné články