V obci sa modernizuje verejné osvetlenie

vložený: 02.12.2015 08:30, upravený: 02.12.2015 08:30, čítaný: 2438x

Ministerstvo hospodárstva schválilo žiadosť obce Ražňany na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavuje sumu 171 748,82 €. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi nenávratný finančný prostriedok do výšky 163 161,38 € čo predstavuje 95% z celkových oprávnených nákladov. Obec financuje tento projekt s 5% spoluúčasťou. Vo verejnom obstarávaní najlepšie podmienky realizácie projektu ponúkol p. Maník a stal sa aj realizátorom diela. Cena za dielo po vysúťažení predstavuje sumu 162 048,70 €. Obec s víťazným uchádzačom podpísala zmluvu 12.10.2015. Predmetom diela je výmena 128 súčasných svietidiel za nové LED 27W a 48W s elektronickým predradníkom v počte 190 ks a výmena kábla silového s medeným jadrom v dĺžke 1200 m. Projekt zahŕňa aj reguláciu intenzity svietidiel (zníženie intenzity na 60%). Práce budú realizované v mesiaci november. Fakturácia a zaplatenie za dielo sa ukončí do 31.12.2015. Dôvodom rekonštrukcie je zníženie spotreby elektrickej energie a časté poruchy starých svietidiel (zatekanie).  

V obci sa modernizuje verejné osvetlenie
Fotogaléria k článku
Podobné články