Výpis zo zoznamu chránených stromov

vložený: 10.10.2002 15:13, upravený: 10.10.2002 15:13, čítaný: 4457x

Ražňanská lipa, ktorá sa nachádza na pozemku farského úradu v Ražňanoch patrí medzi zákonom chránené stromy a je zapísaná v katalógu chránených stromov. Prinášam Vám presný výpis z tohto katalógu z ktorého sa môžete dozvedieť viac ohľadom tohto skvostého stromu ...
Katalógový list chráneného stromu
Ražňanská lipa
Názov chráneného stromu : Ražňanská lipa
Právny predpis : nariadenie ONV, 51, 12.07.1989
Dôvod ochrany : význam kultúrny , vedecký
Lokalizácia :
Kraj : prešovský
Okres : Sabinov
Katastrálne územie : Ražňany
Podrobná lokalizácia výskytu : rím. kat. kostol
Druh pozemku : nezistený
Druh vlastníctva : cirkevné
Ochranné pásmo CHS : 2. stupeň ochrany
V pôsobnosti ŠOP SR : RSOPK v Prešove
Súčasť CHÚ : nie je súčasťou
Počet stromov : 1
Por. číslo stromu Slovenské meno taxónu Vedecké meno taxónu Obvod [cm] Výška [m] Vek Priemer koruny [m]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 650 25 nezistený 16
Výpis zo zoznamu chránených stromov
Podobné články