Spravodajstvo a tlačové správy

Téma: DHZ

Kniha DHZ Ražňany

[02.07.2018]

Autorom knihy DHZ Ražňany, ktorá vyšla v týchto dňoch je Ondrej Leššo, podklady spracovával takmer 2 roky a čerpal hlavne z týchto zdrojov: Archív DHZ, Kronika DHZ, Foto dokument DHZ, fotograf p.Slaninka Štefan, Darované fotografie, Denná tlač: Korzár, Večerník. Za to všetko mu patrí veľká vďaka.


Protipovodňový vozík

[05.01.2016] Dňa 18. decembra 2015 štátny tajomník Ministerstva vnútra Marián Saloň v Prešove slávnostne odovzdal 74. obciam z 9 východoslovenských okresoch protipovodňový balík prvej pomoci. Obsah balíka tvoria kalové čerpadlo, generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie, povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo, set náradia a prívesný vozík. Za obec sa na odovzdaní zúčastnil starosta ...


Požiarnici v Ražňanoch

[11.08.2015] V horúce letné popoludnie sa v rozšírených priestoroch výcvikového strediska DHZ konal už XXIII.ročník Memoriálu p. Cicmana. Toto podujatie sa koná už tradične v prvú augustovú nedeľu. Prvý krát malo aj ražnianske družsvo aj B team, ktoré si počínalo na nováčika veľmi dobre. No najväčšiu radosť nám svojimi výkonmi urobili muži ...


XXII. ročník memoriálu p. Cicmana

[06.08.2014] Dňa 3.8.2014 (nedeľa) na výcvikovom stredisku dobrovoľného hasičského zboru sa konal XXII. ročník memoriálu p. Cicmana. Za pekného slnečného počasia sa 20 mužstiev, ktoré sa zúčastnili tohto podujatia snažili o najlepší výsledok. Našu obec reprezentovalo družstvo žien , ktoré sa v celkovom poradí umiestnilo na 6. mieste . Mužstvo mužov obsadilo 4. ...


Preverovacie a taktické cvičenia v obci - cvičné poplachy

[11.03.2014] Časté vyhlasovanie požiarnych poplachov v obci a zvýšená aktivita jednotky hasičského zboru v obci je následkom zaradenia domáceho DHZ (Dobrovoľný hasičský zbor)do zložiek celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov v rámci SR. Jedná sa o zapájanie obecného DHZ do zásahovej činnosti štátnych HZZ (Hasičské záchranné zložky), preto je treba chápať zvýšenú ...