Odhalili pamätnú tabuľu Štefanovi Onderčovi

vložený: 01.04.1995 12:22, upravený: 01.04.1995 12:22, čítaný: 3605x

Ražňany 1. apríla (TASR) - Osobnosť Štefana Onderča, kňaza, politika a humanistu, pripomenuli si dnes v Ražňanoch pri Sabinove, kde pôsobil ako rímskokatolícky farár od roku 1913 do smrti 31. marca 1937. Spomienková slávnosť sa začala svätou omšou, ktorú celebroval sídelný biskup košickej diecézy Alojz Tkáč. Po nej odhalili na priečelí fary pamätnú tabuľu a na miestnom cintoríne, kde je Š. Onderčo pochovaný, sa účastníci spoločne poklonili jeho pamiatke.Štefan Onderčo, narodený v roku 1886 v Močidlanoch, bol kňazom, ale aj poslancom parlamentu medzivojnovej ČSR a v rokoch 1935-37 jeho podpredsedom. Podstatnú časť života strávil v Ražňanoch, kde spoluorganizoval pamätné zhromaždenie proti pripojeniu východnej časti Slovenska k Maďarsku. Podujatie sa konalo 17. decembra 1918 a po prvýkrát na ňom zaznela hymnická pieseň Hej, Slováci.
Odhalili pamätnú tabuľu Štefanovi Onderčovi
Podobné články