Povodne na východnom Slovensku v roku 1998

vložený: 13.09.2002 13:48, upravený: 13.09.2002 13:48, čítaný: 17320x

V dôsledku búrkovej činnosti a prietrže mračien v popoludňajších hodinách dňa 20.7.1998 v oblasti Levočských vrchov došlo v povodí riek Torysa a Svinka i v kotline Hornádu k náhlemu a výraznému stúpnutiu hladín tokov Malá Svinka, Veľká Svinka, Žehrica, Dubovica, Margecianka a Dolinský potok.

Najvýraznejšie zasiahlo jadro búrkového lejaku povodie Malej Svinky, kde množstvo spadnutých zrážok presahovalo 100 mm za jednu hodinu. Na horných úsekoch v oblastiach najviac postihnutých povodňou je možné túto povodeň oklasifikovať ako 1000 ročnú.

Z pokojných riečok v uvedenej oblasti, ktoré tečú obyčajne v koryte širokom asi 2 m, sa v krátkom časovom úseku stal nezvládnuteľný živel so 6 - 7 metrovou hĺbkou a asi 50 metrovou šírkou. Vo večerných a nočných hodinách dňa 20. 7. 1998 sa voda valila z okolitých kopcov a v údolí zaplavila dediny Jarovnice, Renčišov, Uzovské Pekľany, Dubovica, Vysoká, Ražňany, Hermanovce, Lažany, Bertotovce, Chminianska Nová Ves, Fričovce, Široké a Obišovce. Najviac boli postihnuté obce v okrese Sabinov a Prešov v Prešovskom kraji. Povodne trochu menšieho rozsahu vznikli aj v okresoch Košice - okolie, Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Poprad, Humenné, Snina, Bardejov, a Medzilaborce. Povodňou bolo postihnutých celkovo 62 obcí.

Voda strhávala všetko čo jej prišlo do cesty. Najtragickejšie bola postihnutá rómska osada v Jarovniciach, kde si uvedená povodeň vyžiadala 47 obetí na životoch, najmä detí. Obete boli aj v Renčišove a Uzovských Pekľanoch. Záchranné práce na ochranu občanov a majetku vykonávali jednotky Slovenskej armády a Požiarnych zborov.

Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Banská Štiavnica, odštepného závodu Povodie Bodrogu a Hornádu Košice vykonávali počas povodne zabezpečovacie práce. Už 20. 7 večer bola zriadená povodňová služba, ktorá v prvých hodinách povodne zabezpečovala hlásnu a varovnú službu pre obce v povodí rieky Svinka. V ďalších dňoch a týždňoch vodohospodári odstraňovali pomocou mechanizmov vzniknuté zátarasy a nánosy z tokov na sprietočnenie a usmernenie vody späť do korýt. Taktiež opravovali brehové opevnenia, oporné múry, prahy, sklzy a iné vodohospodárske objekty. Na zabezpečovacích prácach sa podieľalo spolu 225 pracovníkov OZ PBaH Košice 18 pracovníkov z ostatných odštepných závodov SVP. Celkovo bolo nasadených 14 druhov mechanizmov a dopravných prostriedkov. Náklady na zabezpečovacie práce činili 19,5 mil. Sk.

Povodňové škody na vodných tokoch boli odhadnuté na 996 mil. Sk a ďalšie škody vznikli na súkromnom majetku občanov.

Jarovnice 21.7.1998

Uzovské Pekľany 21.7.1998

Dubovica 21. 7. 1998

Povodne na východnom Slovensku v roku 1998
Podobné články